• facebook
  • twitter
  • myspace
  • google+
  • mail
  • imprimir
Formulario de Búsqueda
Exército de Terra
Ministerio de Defensa
Exército de Terra

Ejército de Tierra

Personal

Lexislación
Constitucion y FAs Artigos que afectan ás Forzas Armadas, Himno Nacional, Relación de Leis orgánicas que desenvolven preceptos constitucionais
Constitucion Española 1978 Preámbulo, Títulos, disposicións adicionais, transitorias, derrogatoria e final Constitución en formato comprimido ZIP (abre en ventana nueva)
Reales Ordenanzas Lei 85/1978, Real Decreto 2945/1983, Real Decreto 96/2009
Lei 9/2011 (pdf) Dereitos e deberes das Forzas Armadas Ley Orgánica 9/2011 en formato PDF (abre en ventana nueva)
Lei 17/99 (pdf) Régimen de Personal de las Fuerzas Armadas Ley Orgánica 17/99 en formato PDF (abre en ventana nueva)
Lei 39/2007 (pdf) A carreira militar Ley 39/2007 en formato PDF (abre en ventana nueva)
Real Decreto 1735/2000 (pdf) Forzas Armadas. -Regulamento de Ingreso Real Decreto 1737/2000 en formato PDF (abre en ventana nueva)
Real Decreto 1460/1999 Forzas Armadas. Cadros de persoal  
Lei 8/2006 Tropa e Mariñeiría