• facebook
  • twitter
  • myspace
  • google+
  • mail
  • imprimir
Formulario de Búsqueda
Exèrcit de Terra
Ministerio de Defensa
Exèrcit de Terra

Ejército de Tierra

Personal

Legislació
Constitució i FA Articles que afecten a les Forces Armades, Himne Nacional, relació de lleis orgàniques que desenvolupen preceptes constitucionals
Constitució Espanyola de 1978 Preàmbul, Títols, disposicions addicionals, transitòries, derogatòria i final Constitución en formato comprimido ZIP (abre en ventana nueva)
Reials Ordenances Llei 85/1978, Reial Decret 2945/1983, Reial Decret 96/2009
Ley i 9/2011 (pdf) Drets i deures de les Forces Armades Ley i 9/2011 (pdf)(abre en ventana nueva)
Lei 17/99 (pdf) Régimen de Personal de las Fuerzas Armadas Lei 17/99 (pdf) (abre en ventana nueva)
Lei 39/2007 (pdf) La carrera militar Lei 39/2007 (pdf)(abre en ventana nueva)
Reial Decret 1735/2000 (pdf) Forces Armades. Reglament d’ingrés Reial Decret 1735/2000 (pdf)(abre en ventana nueva)
Reial Decret 1460/1999 Forces Armades. Plantilles  
Lei 8/2006 Tropa i Marineria